ikona wczytywania strony

Programy

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o możliwości udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023

2022-10-26
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Gmina Góra/Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze  podjął działania związane z aplikowaniem o środki finansowe na realizację  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym albo
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3.  traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Programie w terminie do 9 listopada  2022 roku, do godz. 15.00 do Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

 • telefonicznie na nr tel. 65-543-22-01 w. 46 w godzinach pracy Ośrodka:

    poniedziałek od 8.00 do 16.00 / wtorek- piątek  od 7.00 do 15.00

 • na adres mailowy tut. Ośrodka: biuro@opsgora.com.pl
 • na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra
 • przez ePUAP

Prosimy w zgłoszeniu o podanie numeru telefonu, adresu mailowego lub adresu zamieszkania.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-10-26
Dane wprowadził(a): Administrator systemu
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Dąbrowska
Licznik odwiedzin: 2889

 1. 2022-10-26 (09:51:51)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Informacja o możliwości udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023
  Redaktor: Administrator systemu
 2. 2022-10-26 (09:52:56)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Informacja o możliwości udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023
  Redaktor: Administrator systemu