ikona wczytywania strony

Programy

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o możliwości udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

2022-10-28
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Gmina Góra  podjęła działania związane z aplikowaniem o środki finansowe na realizację  Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

Czytaj całość artykułu "Informacja o możliwości udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023"

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-10-28
Dane wprowadził(a): Administrator systemu
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Dąbrowska
Licznik odwiedzin: 2835

 1. 2022-10-28 (12:36:19)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Informacja o możliwości udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
  Redaktor: Administrator systemu
 2. 2022-10-28 (12:37:00)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Informacja o możliwości udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
  Redaktor: Administrator systemu
 3. 2023-01-12 (10:16:07)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Informacja o możliwości udziału w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
  Redaktor: Administrator systemu
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o możliwości udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023

2022-10-26
Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Gmina Góra/Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze  podjął działania związane z aplikowaniem o środki finansowe na realizację  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym albo
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3.  traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Czytaj całość artykułu "Informacja o możliwości udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023"

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-10-26
Dane wprowadził(a): Administrator systemu
Odpowiedzialna/y za treść: Ewa Dąbrowska
Licznik odwiedzin: 2885

 1. 2022-10-26 (09:51:51)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Informacja o możliwości udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023
  Redaktor: Administrator systemu
 2. 2022-10-26 (09:52:56)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Informacja o możliwości udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023
  Redaktor: Administrator systemu