ikona wczytywania strony

Jak załatwić sprawę, wymagane dokumenty ❯ Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

Jak załatwić sprawę, wymagane dokumenty - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

Wymagane dokumenty >> Jednorazowe świadczenie (Za życiem)

Wybrane druki, o których mowa poniżej można pobrać z menu: [Druki] >> [Jednorazowe świadczenie (Za życiem)]

Przyznanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka (posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobę zagrażającej życiu), następuje na podstawie złożonego wniosku. Po złożeniu wniosku wydawana jest decyzja administracyjna w ustawowym terminie.

Załącznikami do wniosku są lub mogą być odpowiednio:

1. Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;

2. Zaświadczenie lekarskie / zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Wymóg dostarczenia tego zaświadczenia nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), a także do osób, które przysposobiły dziecko.

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia jednorazowego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione wyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takich dokumentów.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2017-01-01
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10
Licznik odwiedzin: 78571

  1. 2017-01-01 (16:13:52)
    Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Wymagane dokumenty >> Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
    Redaktor: admin10
  2. 2017-01-01 (16:13:55)
    Opis zdarzenia: opublikowanie: Wymagane dokumenty >> Jednorazowe świadczenie (Za życiem)
    Redaktor: admin10