Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Zakres działania,
udzielane świadczenia - wybierz podmenu:

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ OD STYCZNIA 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+), niezależnie od okresu na jaki będą składane, należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od tego dnia  Ośrodki Pomocy Społecznej nie będą przyjmować i rozpatrywać wniosków na to świadczenie.

Ważną informacją jest ta, że wypłata przyznanego przez Ośrodki Pomocy Społecznej świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 będzie kontynuowana przez dany Ośrodek do końca okresu na jaki zostało przyznane, czyli do 31 maja 2022 r. Natomiast wnioski o kontynuację tego świadczenia będzie można składać już od 1 lutego 2022 r., ale już bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przeniosła rozpatrywanie wniosków o 500+ oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo od stycznia 2022r. będą przyjmowane wnioski złożone wyłącznie w formie elektronicznej, a wypłaty będą realizowane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Więcej informacji na temat składania wniosków do ZUS

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-12-31
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: Administrator systemu

  1. 2016-02-28 (11:16:49)
    Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
    Redaktor: admin10
  2. 2016-02-28 (11:16:52)
    Opis zdarzenia: opublikowanie: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
    Redaktor: admin10
  3. 2016-03-05 (11:18:47)
    Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
    Redaktor: admin10
  4. 2017-07-31 (11:13:29)
    Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
    Redaktor: admin10
  5. 2017-08-01 (10:33:53)
    Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
    Redaktor: admin10
  6. 2017-08-01 (10:33:59)
    Opis zdarzenia: opublikowanie: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
    Redaktor: admin10
  7. 2017-08-01 (10:48:49)
    Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
    Redaktor: admin10
  8. 2017-08-01 (10:48:54)
    Opis zdarzenia: opublikowanie: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
    Redaktor: admin10
  9. 2018-04-23 (10:50:18)
    Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
    Redaktor: admin10
  10. 2018-04-23 (10:51:53)
    Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
    Redaktor: admin10
  11. 2018-04-24 (13:48:15)
    Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
    Redaktor: admin10
  12. 2019-06-28 (12:11:43)
    Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
    Redaktor: admin10
  13. 2019-06-28 (12:11:47)
    Opis zdarzenia: opublikowanie: 1. Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
    Redaktor: admin10
  14. 2021-12-31 (12:41:51)
    Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ OD STYCZNIA 2022 r.
    Redaktor: Administrator systemu
  15. 2021-12-31 (12:41:54)
    Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ OD STYCZNIA 2022 r.
    Redaktor: Administrator systemu
  16. 2021-12-31 (12:42:14)
    Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ OD STYCZNIA 2022 r.
    Redaktor: Administrator systemu
  17. 2021-12-31 (12:42:55)
    Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ OD STYCZNIA 2022 r.
    Redaktor: Administrator systemu
  18. 2021-12-31 (15:14:34)
    Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ OD STYCZNIA 2022 r.
    Redaktor: Administrator systemu